Skip to main content

to disappear 3 [Musée du Jouet:Moirans en Montagne:France]


'to disappear'

Uncle of Picabia mentioned to him once that photography means the end of painting. Picabia was so taken with this that he forbid him to take any of his portraits.
The work is a paraphrase of the conflict between photography and painting, where the image is revealed as ephemeral.
In a painted room every 15 seconds flash captures for a moment a shadow of the audience moving around the hall. What is more, the visitors, in addition to their primary role of the recipient of art, become also a co-author of an art object. The undertaken problem of a temporary commemoration relates to existentially marked questions about a human being, physical existence, and finally the disappearance, when after the momentary perpetuated sign, it dissipates, leaving space to the next entities.

Installation realized during Jura-Paris Road Trip Anniversary, which took place on 5th-7th October 2012 in Jura, France. 
Unicell Poland, owner of Primacol brand, manufacturer of Neon paint helped to create the installation 'to disappear'.


"znikać"

Niegdyś wujek Picabii wspomniał mu o tym, że fotografia zwiastuje koniec malarstwa. To stwierdzenie tak poruszyło Picabię, że zakazał mu od tej pory robienia sobie jakichkolwiek portretów.
Praca jest parafrazą konfliktu pomiędzy fotografią a malarstwem, gdzie obraz jest ukazany jako efemeryczny
W pomalowanym pomieszczeniu co 15 sekund lampa błyskowa utrwala na moment cień przemieszczającego się w obrębie sali widza. Zwiedzający, prócz swej podstawowej roli odbiorcy sztuki, staje się współtwórcą obiektu artystycznego. Podejmowany tutaj problem chwilowego upamiętnienia odnosi się do nacechowanych egzystencjalnie pytań o istnienie, fizyczną obecność, wreszcie o znikanie, kiedy po chwilowym zaznaczeniu swego śladu, rozprasza się zostawiając miejsce kolejnym istnieniom.

Instalacja zrealizowana w ramach Jura-Paris Road Trip Anniversary, który odbył się w dn. 5-7 października 2012 r. w Jurze we Francji.
Instalację 'znikać' pomogła zrealizować firma Unicell Poland, właściciel marki Primacol, producent farby fosforescencyjnej Neon.


[authors video]


below: video stills // poniżej: kadry z filmu Andrzeja Brańskiego
cameraman // operator: Roman Wasiluk


  

 


Popular posts from this blog

Ephemeral architecture – Poltva river revitalisation [Białystok:Poland/Lviv:Ukraine]

Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie to temat pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA, na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

MIASTO, które obecnie leży na Ukrainie, od początków swego istnienia cechowała wielokulturowość i wzajemny szacunek mieszkańców. Różnorodność osadników, zachowujących swoją tożsamość kulturową i religijną spotykała się z gościnnością i tolerancją. Dzięki temu miasto mogło się dynamicznie rozwijać i gromadzić bogactwa. Z czasem, gdy poziom zamożności mieszczan znacząco wzrastał, pojawiała się potrzeba rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Dzięki czemu we Lwowie pojawiło się mnóstwo znakomitych uczelni wyższych, dzieł architektonicznych, artystycznych, ale także wiele znanych osobistości odwiedzało to urokliwe miasto. Niestety wiek XX i 2 wojny światowe przyniosły zniszczenia. Mieszkańcy i sąsiedzi byli zmuszeni stanąć przeciw sobie w walce, zostało zatartych wiele świadectw historii miasta…

to disappear [Galeria Pod Arkadami:Łomża:Poland]

to disappear 

Description: 
In a painted room every 15 seconds flash captures for a moment a shadow of the audience moving around the hall. What is more, the visitors, in addition to their primary role as the recipient of art, become also a co-author of an art object. The undertaken problem of a temporary commemoration relates to existentially marked questions about a human beings, physical existence, and finally the disappearance, when after the momentary perpetuated sign, it dissipates, leaving space to next entities.
Unicell Poland, owner of Primacol brand, manufacturer of Neon paint helped to create the installation 'to disappear'.

Here you can read the full text of Plexus Solaris by Dorota Perszko [polish version only].


znikać


Opis pracy:
W pomalowanym pomieszczeniu co 15 sekund lampa błyskowa utrwala na moment cień przemieszczającego się w obrębie sali widza. Zwiedzający, prócz swej podstawowej roli odbiorcy sztuki, staje się współtwórcą obiektu artystycznego. Podejmowany tut…

Spirit of the Factory [Hajnówka:Poland]

Spirit of the Factory, the performance on the gongs and Tibetan bowls by Ryszard Ługowski and installation by Paweł Dudko, who made ​​a projection of more than 40 photos of workers, starting from the concierge, the employees of particular workshops, ending on the employees of the office. The image was projected parallel with the two projectors placed in two parts of furnaces manufactured by Hamech Machine Factory.
Exhibition was curated by Jarosław Perszko.

Duch Fabryki, czyli performance na gongach i misach tybetańskich Ryszarda Ługowskiego i instalacja Pawła Dudko, na którą złożyła się projekcja ponad 40 zdjęć pracowników, od portiera zaczynając, przez pracowników poszczególnych hal produkcyjnych, na pracownikach biurowych kończąc. Obraz wyświetlany był równolegle z dwóch projektorów umieszczonych w dwóch elementach palenisk produkowanych przez Zakłady Maszynowe Hamech. Kuratorem wystawy był Jarosław Perszko.Praca prezentowana na hali malarni Zakładów Maszynowych Hamech w Hajnówce…