Skip to main content

Incubator: nova.PK1305 [Piękne Kłamstwa VI – Blask:Warsaw:Poland]


The Incubator: nova.PK1305

The Incubator is a container designed to include an installation. This is a stand-alone object that allows the exposure in an enclosed space.

nova.PK1305 is based on the ideas of creation and annihilation. It's a call for a temporary existence, to dissolve into oblivion after a few seconds.
Light drops fall, creating a unique act. Explosions and diffusion form cells, networks, nebulae, galaxies. The phenomenon is visible only for a short time, to give room to new events. Intense at the beginning, the process is fading slowly, and eventually stops.
Each exposure results in other reactions and phenomena. Each stage is determined by the previous and induces another.

Presented at the Artistic Actions and Workshops Beautiful Lies VI - Glow.


[authors video]

Inkubator: nova.PK1305

Inkubator to pojemnik, kontener mieszczący instalację. To samodzielny obiekt, który umożliwia ekspozycję w zamkniętej przestrzeni.

nova.PK1305 to tworzenie i anihilacja. Powołanie do chwilowego istnienia, by po kilku sekundach rozpłynąć się w niebycie.
Krople światła spadają, tworząc wyjątkowy spektakl. Eksplozje i dyfuzja formują komórki, sieci, mgławice, galaktyki. Zjawisko widoczne jest tylko przez krótki moment, by po chwili dać miejsce nowym zdarzeniom. Intensywny z początku proces powoli zanika, by ostatecznie ustać całkowicie.
Każdorazowa ekspozycja skutkuje innymi reakcjami i zjawiskami. Każdy etap jest determinowany przez poprzedni i indukuje kolejny.

Praca prezentowana podczas Działań i Warsztatów Artystycznych Piękne Kłamstwa VI - Blask.

fot. autora

Popular posts from this blog

Dream collection [Experyment:Zbąszyń:Poland]

The  Dream collection  is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , close-up | Kolekcja marzeń , zbliżenie, fot. Dorota Bulińska Dream collection happening/objects, 2021, foam board, FDM PLA print, 15 × 15 × 1 cm  Kolekcja marzeń działanie/obiekty, 2021, płyta piankowa, druk FDM PLA, 15 × 15 × 1 cm Dream collection , general view | Kolekcja marzeń , widok ogólny ekspozycji, fot. Dorota Bulińska The Dream collection is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , happening, participant signing the print | Kolekcja marzeń , działa

Po prostu [Podlasie:Ratusz Kultury:Gdańsk:Poland]

In Podlasie, there is a local language described as Podlachian, and by local residents as  prosta  [ simple ],  tutejsza  [ local ],  swoja  [ native ], or  nasza  [ our ]  mowa  [language]. It is still used in speech, and today, thanks to its popularizers, also in written and literary forms. In Podlachian , general view | Po prostu , widok ogólny In Podlachian object, 2021, MDF frame, FDM PLA print, 27 × 27 × 6  cm  Po prostu obiekt, 2021, rama MDF, druk FDM PLA, 27 × 27 × 6  cm  In Podlachian , detail |  Po prostu , detal In Podlasie, there is a local language described as Podlachian, and by local residents as prosta [ simple ], tutejsza [ local ], swoja [ native ], or nasza [ our ]  mowa [language]. It is still used in speech, and today, thanks to its popularizers, also in written and literary forms. This undisputed element of heritage sometimes gives rise to ambivalent feelings. Among many people who use the Podlachian language, there is a conviction, e.g. with a lower social statu

Ephemeral architecture – Poltva river revitalisation [Białystok:Poland/Lviv:Ukraine]

Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie to temat pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. MIASTO , które obecnie leży na Ukrainie, od początków swego istnienia cechowała wielokulturowość i wzajemny szacunek mieszkańców. Różnorodność osadników, zachowujących swoją tożsamość kulturową i religijną spotykała się z gościnnością i tolerancją. Dzięki temu miasto mogło się dynamicznie rozwijać i gromadzić bogactwa. Z czasem, gdy poziom zamożności mieszczan znacząco wzrastał, pojawiała się potrzeba rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Dzięki czemu we Lwowie pojawiło się mnóstwo znakomitych uczelni wyższych, dzieł architektonicznych, artystycznych, ale także wiele znanych osobistości odwiedzało to urokliwe miasto. Niestety wiek XX i 2 wojny światowe przyniosły zniszczenia. Mieszkańcy i sąsiedzi byli zmuszeni stanąć przeciw sobie w walce, zostało zatartych wiele świadectw historii mi