Skip to main content

Incubator: nova.PK1305 [Piękne Kłamstwa VI – Blask:Warsaw:Poland]


The Incubator: nova.PK1305

The Incubator is a container designed to include an installation. This is a stand-alone object that allows the exposure in an enclosed space.

nova.PK1305 is based on the ideas of creation and annihilation. It's a call for a temporary existence, to dissolve into oblivion after a few seconds.
Light drops fall, creating a unique act. Explosions and diffusion form cells, networks, nebulae, galaxies. The phenomenon is visible only for a short time, to give room to new events. Intense at the beginning, the process is fading slowly, and eventually stops.
Each exposure results in other reactions and phenomena. Each stage is determined by the previous and induces another.

Presented at the Artistic Actions and Workshops Beautiful Lies VI - Glow.


[authors video]

Inkubator: nova.PK1305

Inkubator to pojemnik, kontener mieszczący instalację. To samodzielny obiekt, który umożliwia ekspozycję w zamkniętej przestrzeni.

nova.PK1305 to tworzenie i anihilacja. Powołanie do chwilowego istnienia, by po kilku sekundach rozpłynąć się w niebycie.
Krople światła spadają, tworząc wyjątkowy spektakl. Eksplozje i dyfuzja formują komórki, sieci, mgławice, galaktyki. Zjawisko widoczne jest tylko przez krótki moment, by po chwili dać miejsce nowym zdarzeniom. Intensywny z początku proces powoli zanika, by ostatecznie ustać całkowicie.
Każdorazowa ekspozycja skutkuje innymi reakcjami i zjawiskami. Każdy etap jest determinowany przez poprzedni i indukuje kolejny.

Praca prezentowana podczas Działań i Warsztatów Artystycznych Piękne Kłamstwa VI - Blask.

fot. autora

Popular posts from this blog

Chroma Theory [NFT:artblocks.io]

Chroma Theory is an infinite scripted digital animation that is based on color theory. All of the spots visible in a single rendering are subject to the rules of perception, mixing, matching, or contrasting colors.

Ex-machina [solo exhibition:Baszta Gallery:Zbąszyń:Poland]

Ex-machina is a solo exhibition in Baszta Gallery in Zbąszyń, Poland. The leitmotiv of the show is the author's device Machine Creative , which was used to create and present other objects.  The idea behind Machine Creative  was to build a device that would function as a creator, replicating the process from human-machine relation to machine-object creation. An artist, a creator, replaced by a device is not a new idea. However, it is still an issue to determine where the creative process comes from and how it exactly works. With all the knowledge, it still resembles a mystery. The process is reflected in the exhibition. Machine Creative  produces objects from which all are different and each is unique. Although the mechanism is designed to extrude the material steadily, the filament is uniform and the extrusion is protected from external factors, every creation is one of a kind. The device was used to

Dark Chroma Theory [NFT:OpenSea.io]

Dark Chroma Theory is a collection of 16, 10-seconds loop animations based on color theory. Dark Chroma Theory project is a revision of Chroma Theory published on Art Blocks.

Dream collection [Experyment:Zbąszyń:Poland]

The  Dream collection  is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , close-up | Kolekcja marzeń , zbliżenie, fot. Dorota Bulińska Dream collection happening/objects, 2021, foam board, FDM PLA print, 15 × 15 × 1 cm  Kolekcja marzeń działanie/obiekty, 2021, płyta piankowa, druk FDM PLA, 15 × 15 × 1 cm Dream collection , general view | Kolekcja marzeń , widok ogólny ekspozycji, fot. Dorota Bulińska The Dream collection is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , happening, participant signing the print | Kolekcja marzeń , działa