Skip to main content

Ex-machina [solo exhibition:Baszta Gallery:Zbąszyń:Poland]

Ex-machina is a solo exhibition in Baszta Gallery in Zbąszyń, Poland. The leitmotiv of the show is the author's device Machine Creative, which was used to create and present other objects. 

The idea behind Machine Creative was to build a device that would function as a creator, replicating the process from human-machine relation to machine-object creation. An artist, a creator, replaced by a device is not a new idea. However, it is still an issue to determine where the creative process comes from and how it exactly works. With all the knowledge, it still resembles a mystery. The process is reflected in the exhibition. Machine Creative produces objects from which all are different and each is unique. Although the mechanism is designed to extrude the material steadily, the filament is uniform and the extrusion is protected from external factors, every creation is one of a kind.

The device was used to create multiple objects, which were placed in different contexts.Ex-machina to indywidualna wystawa w Galerii Baszta w Zbąszyniu. Leitmotivem stało się autorskie urządzenie Maszyna Twórcza, które zostało wykorzystane do stworzenia i zaprezentowania pozostałych obiektów.

Ideą stojącą za Maszyną Twórczą była budowa urządzenia, które mogłoby funkcjonować jako twórca, powielając relację człowiek–maszyna w kontekście twórczym maszyna–utwór. Zastąpienie artysty, kreatora, przez urządzenie nie jest nową ideą. Jednakże naukowym problemem wciąż pozostaje odpowiedź na pytanie, gdzie zaczyna się proces kreatywny, skąd pochodzi i w jaki dokładnie sposób przebiega. Z całą dotychczasową wiedzą naukową, to zagadnienie pozostaje tajemnicą. Proces twórczy znajduje swoje odbicie w wystawie. Maszyna Twórcza tworzy obiekty, z których każdy jest inny i unikatowy. Pomimo, że mechanizm został zaprojektowany tak, aby w jednostajnym i stałym tempie ekstrudować materiał, użyty filament jest jednorodny, a całość jest osłonięta od warunków zewnętrznych, każdy obiekt jest niepowtarzalny.

Urządzenie zostało wykorzystane do stworzenia obiektów, które następnie zostały umieszczone w różnych kontekstach.

Więcej o Maszynie TwórczejMaszyna Twórcza [Stypendium MKiDN „Kultura w sieci”]
Machine creative

device, 2020, FDM PLA printer elements, electronics, stainless steel, plywood, glass, MDF, 30 × 30 × 150 cm 

Maszyna Twórcza

urządzenie, 2020, elementy drukarki FDM PLA, elektronika, stal nierdzewna, sklejka, szkło, MDF, 30 × 30 × 150 cm 


Untitled

object, 2021, FDM PLA prints, plywood, glass, MDF, 30 × 30 × 150 cm 

Bez tytułu

obiekt, 2021, wydruki FDM PLA, sklejka, szkło, MDF, 30 × 30 × 150 cm 
Untitled

objects, 12 pcs., 2021, MDF frame, FDM PLA print, 27 × 27 × 6 cm each

Bez tytułu

obiekty, 12 szt., 2021, rama MDF, druk FDM PLA, 27 × 27 × 6 cm każdy Popular posts from this blog

Ingress [NFT]

Ingress is an immersive, interactive virtual space filled with color and lights. A visitor stands in the middle of the synthetic space with nothing to define their orientation or the interior scale. Sight direction might be an initial clue to the positioning, but as it turns out, in some cases, it would be misleading. Floating, pulsating and blending lights either close the surroundings or open it to infinity. Even though there are no restrictions in viewing direction, the visitor's position is bonded to the center. Ingress digital image, still, 2022, dimensions variable const void; let light; let expanse; project = {   "animated" : true,   "generative" : true,   "immersive" : true } function encounter() {   return; } Genesis The basic concept for Ingress  appeared during the time of working on Chroma Theory . An erratic rendering of the shader experiment was so inspiring, that I promised my

Dark Chroma Theory [NFT:OpenSea.io]

Dark Chroma Theory is a collection of 16, 10-seconds loop animations based on color theory. Dark Chroma Theory project is a revision of Chroma Theory published on Art Blocks.

Chroma Theory [NFT:artblocks.io]

Chroma Theory is an infinite scripted digital animation that is based on color theory. All of the spots visible in a single rendering are subject to the rules of perception, mixing, matching, or contrasting colors.

Dream collection [Experyment:Zbąszyń:Poland]

The  Dream collection  is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , close-up | Kolekcja marzeń , zbliżenie, fot. Dorota Bulińska Dream collection happening/objects, 2021, foam board, FDM PLA print, 15 × 15 × 1 cm  Kolekcja marzeń działanie/obiekty, 2021, płyta piankowa, druk FDM PLA, 15 × 15 × 1 cm Dream collection , general view | Kolekcja marzeń , widok ogólny ekspozycji, fot. Dorota Bulińska The Dream collection is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , happening, participant signing the print | Kolekcja marzeń , działa