Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2011

to disappear [Zbąszyń:Poland]

PLEXUS SOLARIS To, co Fotografia powiela w nieskończoność, nastąpiło tylko jeden raz; powtarza więc mechanicznie to, co już nigdy nie będzie się mogło egzystencjalnie powtórzyć. Na fotografii zdarzenie nigdy nie wykracza poza siebie ku innej rzeczy. (…) Fotografia jest Istnieniem Poszczególnym w sposób absolutny, najwyższą Przyległością i Przypadkowością (…). Jest tym właśnie (to zdjęcie, a nie Fotografia w ogóle) co krótko mówiąc, stanowi: Dotykalne , Przypadkowe, Napotkane, Rzeczywiste, w ich niewyczerpanym wyrazie .  [1] Uwagi Rolanda Barthesa, pochodzące ze słynnego Światła obrazu , w ich silnie emocjonalnym i egzystencjalnym wydźwięku, mogłyby się stać kompletnym komentarzem do wystawy Pawła Dudko pt. ZNIKAĆ , mającej miejsce w Galerii Baszta w Zbąszyniu. Mogłyby, gdyby instalacja, zarówno w swej formie, jak i treści, nie przekraczała Barthesowskich pojęć Fotografii , Istnienia , Przypadkowości, Rzeczywistości na poziomie czysto encyklopedycznym. Jednakże ów hasłowo przywołan

landscape

Praca zaprezentowana na Festiwalu Młodej Sztuki IFYart 2011 na Litwie. W wydarzeniu wzięło udział 19 studentów i absolwentów polskich i zagranicznych uczelni (z Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Francji).  Wspólną cechą wszystkich uczestników jest związek z polskością. Odbyły się cztery wernisaże: 5. listopada w Solecznikach, 6. listopada w Ejszyszkach, 7. listopada w Wilnie i 8. listopada w Druskiennikach. Wystawy można było oglądać do 24. listopada. Wydarzenie zainicjował i koordynował Krzysztof Sokolovski. Więcej informacji na  oficjalnej stronie IFYart .

1/1000:pl [Vilnius:Lithuania]

1/1000:pl The exhibition takes place through special projectors enabling extremely short (1/1000 second) image exposure, only at the moment of the camera flash release. The image appears for 1/1000 second intriguing the recipient and allowing to be read only in the resulting picture. In reality appears a short, fleeting reminiscence of past time. For a split second the moment materializes in the form of stored frame of the past, joining two points of time amd space in the viewer’s photography. 1/1000:pl Ultrakrótka ekspozycja fotografii ma miejsce jedynie w momencie wyzwolenia błysku lampy błyskowej apartu fotograficznego. Obraz pojawia się na czas 1/1000 sekundy intrygując odbiorcę i dając się odczytać jedynie na wykonanym zdjęciu. W rzeczywistości pojawia się krótka, ulotna reminiscencja minionego czasu. Na ułamek sekundy materializuje się moment zapisany w postaci kadru z przeszłości, łącząc dwa punkty czasoprzestrzeni na fotografii widza. Pra