Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2013

Palimpsest [Galeria XX1:Warsaw:Poland]

Palimpsest from Paweł Dudko on Vimeo . [authors video] Palimpsest Czy istnieje moment przejściowy pomiędzy słowem jako początkiem i słowem jako ciałem ? W którym momencie ulotna komenda zyskuje swoją materialną postać? Czy staje się wówczas obrazem dźwięku czy też brzmieniem obrazu? Nie mogę się powstrzymać od słyszenia w słowie „głos“ (la voix) fonicznego echa słowa „widzieć” (voir) [1] ‑  pisze w rozważaniach Louis Marin. Sens tej słownej gry polega jednak na czymś więcej niż podobieństwo brzmienia. Na czymś więcej również niż intryga paradoksów w rodzaju odczytania narracji obrazu , podjęcia lektury dzieła czy interpretacji jego wydźwięku . Pozwolić zobaczyć głos byłoby dziwnym przedsięwzięciem, być może szczytem przedsięwzięcia nazywanego przedstawieniem malarskim – powiada Louis Marin. Wypowiadanie słów nosi w sobie walor performatywny, będąc zawsze początkiem tego, co zyskuje realną substancję. Podpisanie słownej deklaracji wojny, oznacza realną wojnę.