Skip to main content

Fruits of illumination [Festiwal Fabryka Światła:Przasnysz:Poland]

"Owoce oświecenia", instalacja interaktywna, Festiwal Fabryka Światła, wystawa Wyspa Światła, Przasnysz 2014.

Fruits of illumination
interactive site-specific installation, 2014, 9 objects 30×11×11 cm: 3D printing, electronic control system, porcelain light bulb socket, electrical wire.

Owoce oświecenia
interaktywna instalacja site-specific, 2014, 9 obiektów 30×11×11 cm: druk 3D, elektroniczny układ sterujący, oprawka porcelanowa, przewód elektryczny.The installation Fruits of illumination is created by nine objects hung on the branches of a tree. Its form and location refer to the nature, however both the form, used materials and the creation process itself, come from the world of industrial design. 
Fruits of illumination discreetly exist in space, revealing its presence only to those who decide to come closer. When the viewer approaches, object lights up with warm white light.


Instalację Owoce oświecenia tworzy dziewięć obiektów zawieszonych na konarach drzewa. Swoją formą i lokalizacją nawiązują do naturalnych owoców, jednak zarówno forma, wykorzystane materiały, jak i sam proces tworzenia, pochodzą ze świata form przemysłowych.

Owoce oświecenia dyskretnie istnieją w przestrzeni, swoją obecność objawiając tylko tym, którzy zdecydują się podejść bliżej. Wobec bliskości widza pojedynczy obiekt jaśnieje ciepłym, białym światłem.

"Owoce oświecenia", instalacja interaktywna, Festiwal Fabryka Światła, wystawa Wyspa Światła, Przasnysz 2014.


"Owoce oświecenia", instalacja interaktywna, Festiwal Fabryka Światła, wystawa Wyspa Światła, Przasnysz 2014.

Praca prezentowana podczas wystawy "Wyspa światła" podczas Festiwalu Fabryka Światła. Przasnysz 2014.

"Owoce oświecenia", instalacja interaktywna, Festiwal Fabryka Światła, wystawa Wyspa Światła, Przasnysz 2014.
fot. autora


Popular posts from this blog

Chroma Theory [NFT:artblocks.io]

Chroma Theory is an infinite scripted digital animation that is based on color theory. All of the spots visible in a single rendering are subject to the rules of perception, mixing, matching, or contrasting colors.

Ex-machina [solo exhibition:Baszta Gallery:Zbąszyń:Poland]

Ex-machina is a solo exhibition in Baszta Gallery in Zbąszyń, Poland. The leitmotiv of the show is the author's device Machine Creative , which was used to create and present other objects.  The idea behind Machine Creative  was to build a device that would function as a creator, replicating the process from human-machine relation to machine-object creation. An artist, a creator, replaced by a device is not a new idea. However, it is still an issue to determine where the creative process comes from and how it exactly works. With all the knowledge, it still resembles a mystery. The process is reflected in the exhibition. Machine Creative  produces objects from which all are different and each is unique. Although the mechanism is designed to extrude the material steadily, the filament is uniform and the extrusion is protected from external factors, every creation is one of a kind. The device was used to

Dream collection [Experyment:Zbąszyń:Poland]

The  Dream collection  is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , close-up | Kolekcja marzeń , zbliżenie, fot. Dorota Bulińska Dream collection happening/objects, 2021, foam board, FDM PLA print, 15 × 15 × 1 cm  Kolekcja marzeń działanie/obiekty, 2021, płyta piankowa, druk FDM PLA, 15 × 15 × 1 cm Dream collection , general view | Kolekcja marzeń , widok ogólny ekspozycji, fot. Dorota Bulińska The Dream collection is based on an interactive activity, the essence of which is the transcription of the participant's statement into a visual form using an author's device. The resulting object becomes very personal, and the written content is only a sign of the event. Dream collection , happening, participant signing the print | Kolekcja marzeń , działa

The Faces of the Circle [WRiI ASP:Gdańsk:Poland]

The Faces of the Circle artistic part of the doctoral dissertation in the discipline of fine arts Oblicza koła część artystyczna rozprawy doktorskiej w dyscyplinie sztuki piękne   zbiór 0. (eng. 'Set 0.') seria 12 obiektów, 2017, FDM PLA, ok. 20 × 21 cm każdy series of 12 objects, 2017, FDM PLA, ca. 20 × 21 cm each Oblicza koła — zbiór 0. Oblicza koła — zbiór 0. zbiór 1.  (eng. ‘Set 1.’) cykl 11 obiektów, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm każdy cycle of 11 objects, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm each Oblicza koła — zbiór 1. — 2⁰ Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ zbiór 2.  (eng. ‘Set 2.’