Skip to main content

Chroma Theory [NFT:artblocks.io]

Chroma Theory is an infinite scripted digital animation that is based on color theory.

All of the spots visible in a single rendering are subject to the rules of perception, mixing, matching, or contrasting colors. It is an NFT-specific artwork, making it possible to create generative individual pieces that are unique for their owners.

hash: 0x997b6ac9f8f9de6d2b25916ef16f16128505b13b3e9dad067e68d6b5dc9c02c3 hash: 0xe0a965985641e102f6f30d1cfbbbc0b8ba304a57ba7e250701311cfd5ba90260 hash: 0xc41f9f078ebf4130fe17a70600645d6a5d970ab8b222208d31dfaee6ec2ac12a hash: 0x2800dfc0bc5b52f8047e08dd435cb17fc4328767bc5edb5106ff554213205ddc hash: 0xcde86f23980b20c4d79a9138c3ac24edac6626c7e98878b40fa88c2ce2e42468 hash: 0x5b1e5cc89c5ba7174ccdd2c8973738a6a1ae718cc71b2b7c8eef7f27f4d34ec4 hash: 0x97c72f9996afb076481c8f9d0f6b478b90df1aac4caa457d0a8988cc5864bde7 hash: 0x10617676bc76cb2ad2abe7ff638babb4167d7962069fc9ea4c0e3467d74a0103 hash: 0x254f8cd443f293980e378181ee2da664447db51103aa40e114a0b2fbc5622f03 hash: 0x0abd12f4fc6d3e4d83718ba3c3466f6fee6654a49cae5c82ca5956100f7988f9 hash: 0xd4acda2e303c33b828d50532ae36de453472be0d21096c1028711c495b0952a6 hash: 0x032b8411c3ad3c89b5b1cad3585b440c43282c647169bfd112c45796aafddc5b
Chroma Theory
multiple stills fading, digital image, 2021, dimensions variable, hashes:
0x997b6ac9f8f9de6d2b25916ef16f16128505b13b3e9dad067e68d6b5dc9c02c3,
0xe0a965985641e102f6f30d1cfbbbc0b8ba304a57ba7e250701311cfd5ba90260,
0xc41f9f078ebf4130fe17a70600645d6a5d970ab8b222208d31dfaee6ec2ac12a,
0x2800dfc0bc5b52f8047e08dd435cb17fc4328767bc5edb5106ff554213205ddc,
0xcde86f23980b20c4d79a9138c3ac24edac6626c7e98878b40fa88c2ce2e42468,
0x5b1e5cc89c5ba7174ccdd2c8973738a6a1ae718cc71b2b7c8eef7f27f4d34ec4,
0x97c72f9996afb076481c8f9d0f6b478b90df1aac4caa457d0a8988cc5864bde7,
0x10617676bc76cb2ad2abe7ff638babb4167d7962069fc9ea4c0e3467d74a0103,
0x254f8cd443f293980e378181ee2da664447db51103aa40e114a0b2fbc5622f03,
0x0abd12f4fc6d3e4d83718ba3c3466f6fee6654a49cae5c82ca5956100f7988f9,
0xd4acda2e303c33b828d50532ae36de453472be0d21096c1028711c495b0952a6,
0x032b8411c3ad3c89b5b1cad3585b440c43282c647169bfd112c45796aafddc5b 

Chroma Theory is the infinite animation filled with color, where you can experience slight movement, irregular pulse, and tonal diffusion. It's the abstract study of color coexistence and mutual interference, from pastel hues to vivid compositions. A minimalistic variation on visual media art. Every aspect (colors, sizes, mixing, and movement) is assigned to the process of minting, which makes every piece unique. Sit back, relax and give it time.

This project is a homecoming to the beginning of my art creation – photography and CGI. Ever since I've started to explore the generative art world, I wanted to offer people unique items, that they could relate to and claim a personal piece. Finding out about the NFT and artblocks.io was a dream come true.

Until Chroma Theory, in generative projects like The Faces of the Circle [2018], (Un)necessary [2016], or Populations [2016] final artworks were selected by me and limited to those, I decided to create and exhibit. There are no such limitations in the digital world, which makes art more personal with a hint of surprise. 

SAMPLE CONFIGURATIONS

Chroma Theory
multiple stills, digital image, 2021, dimensions variable, hover for hash details

Chroma Theory
still, digital image, 2021, dimensions variable, hash:
0x40914df97759927819529f6c1c80d29f7867bc59615f5c6d33a8078167155baa


Popular posts from this blog

Ephemeral architecture – Poltva river revitalisation [Białystok:Poland/Lviv:Ukraine]

Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie to temat pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. MIASTO , które obecnie leży na Ukrainie, od początków swego istnienia cechowała wielokulturowość i wzajemny szacunek mieszkańców. Różnorodność osadników, zachowujących swoją tożsamość kulturową i religijną spotykała się z gościnnością i tolerancją. Dzięki temu miasto mogło się dynamicznie rozwijać i gromadzić bogactwa. Z czasem, gdy poziom zamożności mieszczan znacząco wzrastał, pojawiała się potrzeba rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Dzięki czemu we Lwowie pojawiło się mnóstwo znakomitych uczelni wyższych, dzieł architektonicznych, artystycznych, ale także wiele znanych osobistości odwiedzało to urokliwe miasto. Niestety wiek XX i 2 wojny światowe przyniosły zniszczenia. Mieszkańcy i sąsiedzi byli zmuszeni stanąć przeciw sobie w walce, zostało zatartych wiele świadectw historii mi

The Faces of the Circle [WRiI ASP:Gdańsk:Poland]

The Faces of the Circle artistic part of the doctoral dissertation in the discipline of fine arts Oblicza koła część artystyczna rozprawy doktorskiej w dyscyplinie sztuki piękne   zbiór 0. (eng. 'Set 0.') seria 12 obiektów, 2017, FDM PLA, ok. 20 × 21 cm każdy series of 12 objects, 2017, FDM PLA, ca. 20 × 21 cm each Oblicza koła — zbiór 0. Oblicza koła — zbiór 0. zbiór 1.  (eng. ‘Set 1.’) cykl 11 obiektów, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm każdy cycle of 11 objects, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm each Oblicza koła — zbiór 1. — 2⁰ Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ zbiór 2.  (eng. ‘Set 2.’

Machine Creative [MKiDN Scholarship "Culture on the Web"]

Machine Creative visualization – published on 18th of September 2020 – Facebook post #7 Maszyna Twórcza – wizualizacja – opublikowana 18 września 2020 – post 7. na facebooku Introduction | Wstęp The creative process begins with an idea that the artist initially carries within himself. Then he tries to bring it out and show it the world using the chosen medium. I would like to uncover this process for my audience. Invite creators, artists, and viewers to participate as an active commentator, shy observer, or direct participant. A machine-object will be used to show the creative process, the construction of which I will register, and make public. The source is a modern technology of 3D printing, resulting from my previous creative researches. I will reveal an observation of the development of the work, its creation, and its gradual evolution in the form of photo-video documentation in the Internet media. The final object will be both a work and a mechanical creator of subsequent

Pilgrimage shelter [Krynoczka k. Hajnówki:Poland]

Schronisko pielgrzymkowe  to temat pracy inżynierskiej wykonanej pod kierunkiem mgra inż. arch. JANA KABACA , na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Schronisko pielgrzymkowe zlokalizowane jest na uroczysku Krynoczka, k. Hajnówki w prawosławnej parafii Dubiny (woj. podlaskie). Jest to prawdopodobnie najstarsze udokumentowane MIEJSCE KULTU PRAWOSŁAWIA na tych ziemiach. Jego tradycja sięga XIII w., gdy schronienie znaleźli tu mnisi uciekający z ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Sława miejsca stopniowo rosła, aż wykroczyła poza granice regionu. W późniejszym okresie zatrzymywali się tu pielgrzymujący do Jabłecznej mnisi wileńscy. Źródło, z czasem zaczęło przyciągać wiernych i skupiać coraz większe rzesze, zwłaszcza podczas pobytu duchownych. Coraz powszechniejsze stawały się pielgrzymki do miejsca, zarówno indywidualne, jak i grupowe. W połowie XIX w. wzniesiono tu pierwszą cerkiew, która stoi do dziś. Źródełko zostało zadaszone, ujęcie wody zabezpieczone betonowymi kręgami, dobu

Alloy [WAR:miejsce sztuki44/FAMA 2017:Świnoujście:Poland]

Alloy installation/object, 2017, extruders, electronic driver, PLA, plywood Aliaż instalacja/obiekt, 2017, ekstrudery, elektroniczny układ sterujący, PLA, sklejka [ scroll down for description ] Alloy  is a continuation of the deliberations on three-dimensional print, in which deconstruction of the process takes place. The final object, based on the basics of the technology and using its compound elements, entirely loses its functional meaning. Only the two elements used for extruding material are extracted from the device [FDM printer] and posed opposite each other. Controlling the position was eliminated from the process, and the structure increase is based on variable physical factors. The lack of direct control over the movement of the print heads and their rigid attachment to the walls of the object eliminates the possibility of creating a strictly determined form. Control is limited to the most basic of functions, i.e. maintaining the proper temperature of the p